Vacature


Golfclub de Semslanden is op zoek naar een clubmanager die ons gaat helpen de kwaliteit en gastvrijheid te behouden en verder uitbreiden. Professionaliseren en verduurzamen staan daarbij centraal.

De vacature
Op het secretariaat van Golfclub de Semslanden ontstaat in 2021 door natuurlijk verloop (pensionering) een vacature. Het Bestuur van de Golfclub de Semslanden ziet dat als een mogelijkheid om haar organisatie verder te professionaliseren door het aanstellen van een energieke Golfclubmanager.

Functieomschrijving
De Clubmanager (CM) van de Semslanden geeft uitvoering aan het beleid zoals dat door het Bestuur wordt vastgesteld. Hij/Zij is verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering van de Golfclub en het zo optimaal mogelijk benutten van de commerciële mogelijkheden van het golfcomplex met als resultaat het verwerven van inkomsten buiten de contributies van de leden. Werven van Bedrijfsleden en uitbouwen van de netwerkfunctie van de golfclub voor deze leden.
De CM voert deze taken uit onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur en de directie van de BV. Daarnaast is de CM aanspreekpunt/contactpersoon voor het bestuur, de commissies binnen De Semslanden en de Business Club.
Op termijn kan de verantwoordelijkheid de contacten met de horeca-exploitant, Golf Academy (golfprofessionals) en de diverse instanties (Gemeente, Recreatieschap, NVG, NGF etc) tot het takenpakket kunnen gaan behoren. De CM ondersteunt en vertegenwoordigt het bestuur in de operationele en dagelijkse uitvoering van haar taken.

Taken
De dagelijkse leiding over de golfbaan en het secretariaat. Receptiewerkzaamheden en agendabeheer, mail- en klachtenafhandeling, contractbeheer (golfprofessionals, leveranciers, sponsoren, recreatieschap etc.), etc. maken onderdeel uit van de functie.

De clubmanager
• Adviseert het bestuur over het te voeren beleid.
• Opzetten en realiseren van een goede marketing en sales.
• Draag samen met het administratiekantoor zorg voor een adequate financiële administratie.
• Onderhouden van contacten met bestuur en commissies, (horeca-exploitant) en diverse externe instanties.

Functie-eisen
• HBO werk en denkniveau. (b.v. opleiding Sport & Management; Heao CE. Bedrijfskunde. Etc.)
• Adequate financiële- en administratieve kennis.
Kennis van processen in verenigingsverband. (Kan omgaan met een grotendeels vrijwilligersorganisatie)
• Ervaring met de mogelijkheden van geautomatiseerde systemen.
• Goed gastheerschap vanuit opleiding of ervaring in horeca en sales.
• Gevoel voor menselijke verhoudingen en flexibiliteit.
• Leidinggevende ervaring (gewenst)
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Uiteraard in de Nederlandse taal doch gelet op het relatiebestand is             kennis van de Engelse en Duitse taal gewenst.
• Een servicegerichte, proactieve en praktische instelling, integer, discreet, representatief en zorgvuldig.
• Spin in het web zonder een 9 tot 5 mentaliteit.
• Affiniteit met en (enige) kennis van de golfsport.
Competenties: analytisch denkvermogen, overtuigingskracht, resultaatgericht, samenwerken, netwerken, plannen en organiseren en vooral mensgericht.

Arbeidsvoorwaarden
Benoeming vindt plaats conform de Golfbranche CAO in functiegroep 5 (2660-4188 euro) in een tijdelijke aanstelling voor één jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Procedure
Inlichtingen kunnen worden opgevraagd bij de voorzitter van het bestuur Ritzo Bloem 06-51247770 of de secretaris Jan Legters 06-53924481
Sollicitatie voor kunnen tot 30 juni worden gemaild naar secretariaat@semslanden.nl
De gesprekken vinden plaatst in de weken 28 en 29 met een selectie- en een inspraakcommissie.