Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Baanbulletin november 2020

 

Wintergreens

Ongetwijfeld heeft U in de grote baan opgemerkt dat er witte cirkels zijn aangebracht rondom de wintergreens. In het midden daarvan is een hole gemaakt met een blauwe stok erin. Dit zijn op elke hole vlakbij de zomergreens de uitgemaaide wintergreens die gebruikt worden als de gewone zomergreen niet bespeelbaar is. U wordt dringend verzocht deze greens  niet bespelen door vanaf deze green naar de  zomergreen te spelen. Onbedoeld beschadigt U daar het grasoppervlak te veel mee en kan er niet goed meer geput worden. Als U bal op de wintergreen beland mag U hem zonder straf niet dichter bij de hole buiten de witte cirkel droppen volgens de regels.

Het is en blijft uitgangspunt dat we op zomergreens blijven spelen. Bij werkzaamheden op of rond de green of als de weersomstandigheden dat vragen alleen dan gaan we over op wintergreens. Dit ter beoordeling van de hoofdgreenkeeper. Daarnaast is het mogelijk dat een zomergreen tijdelijk bv een week niet bespeeld wordt om alle beschadigingen door niet gerepareerde pitchmarks goed te kunnen herstellen.

Werkzaamheden Teeboxen

Vorige week zijn de werkzaamheden aan de teeboxen van Hondsrug 1, Hondsrug 2, Hondsrug 4, Hondsrug 6 en Hondsrug 7 begonnen. Verwacht wordt dat dit nog een week in beslag zal nemen. We vragen U de teeboxen die voorzien zijn van nieuw gras niet te betreden zodat het gras goed kan aanslaan. Er zal een bordje bij de betreffende teeboxen geplaatst worden. U moet daar dus van tijdelijke teeboxen spelen.

Daarnaast worden er op een paar holes de oranje teebox aangebracht.

We rekenen erop dat de teemarkers midden november geplaatst zullen worden op de nieuwe plekken en dat dan de nieuwe handicap tabellen ,na de rating door de NGF , gebruikt kunnen gaan worden. Wanneer dit precies  is zal op de website en in de vitrines aangekondigd worden. De bijpassende nieuwe scorekaart zal klaar gemaakt gaan worden en mogelijk in januari beschikbaar zijn. De teeborden moeten ook nog veranderd  gaan worden. Na een kritische beoordeling door de baanadviescommissie wat er wel en niet op moet komen zullen deze ook worden aangepast. Dat zal waarschijnlijk februari / maart 2021 gereed zijn.

2-11-2020

Arie Wichertjes

Karst Hoogsteen