ALV


De vergaderstukken voor de ALV van 5 oktober staan op de website, onder het kopje ‘bestuur’ en daarna het kopje ‘ALV’.