Lezing “Flint, zwerver uit de oertijd”

Lezing in onze brasserie. Vrijdag 15 maart, 19.00 uur. Entree € 7,50, incl.koffie met iets lekkers, drankje en diverse hapjes.

Bij de toegang tot De Semslanden ligt een groep grote flinten (zwerfstenen/veldkeien) als een artificieel hunebed. Toen het landijs van de Saale ijstijd zich 125.000 jaar geleden terugtrok naar noordelijke streken, was het landschap veranderd in een meer dan 70 km lange megafluting bestaande uit parallel aan elkaar liggende zand/keileemruggen: het Hondsrugsysteem. En Drenthe lag bezaaid met flinten. Met name op de oostkant van de Hondsrug.

Sinds de hunebedbouwers maakte men van hun aanwezigheid gebruik voor het bouwen van hun indrukwekkende graven en later werden Drentse boermarken begrensd met flinten. In de Drentse beken legde men er doorgangen cq voorden mee aan. Flinten werden massaal met de hand gerooid en vanaf 1730 lucratieve handelswaar ter versterking van de dijken rond de Zuiderzee. Mede door de massaal gerooide Drentse flinten werden Holland en Friesland bespaard van een mogelijk desastreuze watersnoodramp. Later werden onze flinten naar o.a. Groningen en Friesland getransporteerd en gebruikt als hulpmiddel in de armenzorg en om werkloze veen- en landarbeiders door de winter te helpen. Tijdens de ontginningen in de jaren ’30 werden tientallen kilometers wegen aangelegd met flinten. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog plaatste men ter herinnering in veel dorpen monumenten van flinten. Vandaag de dag worden flinten nog steeds toegepast, door kunstenaars bijvoorbeeld.

In een informatieve powerpointpresentatie met prachtige foto’s wordt een overzicht gegeven voor welke doeleinden mensen in Drenthe in de afgelopen 5000 jaar de flint gebruikt hebben. Van hunebedden tot beeldende kunst en van flintenwegen tot oorlogsmonumenten. De flint is niet weg te denken uit onze cultuur.

De toegang is gratis. Koffie met lekkers, drankje en diverse hapjes voor €7,50* Graag aanmelden via e-mail: 1948eam@gmail.com

Het boek ‘Flint, zwerver uit de oertijd’ werd uitgegeven bij Koninklijke Van Gorcum Uitgevers in Assen en is tijdens de lezing verkrijgbaar à € 15,00.
Het boek kreeg een eervolle vermelding bij het toekennen van de DHV-Prijs 2015 van de Drents Historische Vereniging.
Meer informatie is verkrijgbaar bij

Egbert Meijers
Lutkenend 10
9462 PN Gasselte
telefoon: 06-2506 5092